lauantai 30 toukokuu 2020

Kokousmuistio aluesyyskokous 29.9.2018

Lounais-Suomen latualueen syyskokous pidettiin 29.9.2018 Viking Linen piknik -risteilyllä Turku-Maarianhamina-Turku. Alla kokousmuistio. Jos haluat lisätietoa esim. liitteistä, niin ota yhteyttä marjo.tahvanainen(a)netti.fi tai p. 050 3776596. 


Suomen Latu, Lounais-Suomen latualue                                          Kokousmuistio                

Syyskokous

Aika ja paikka                     Lauantai 29.9.2018 klo 9.00, M/S Amorella, Viking Line
Läsnä                                   37 henkilöä, 17 eri latuyhdistystä 

 

1. Kokouksen avaus

 

Kokous avattiin aamukahvilla ja perinteiseen tapaan pienellä aamuleikillä. Leikin aikana pidettiin myös nimenhuuto ja todettiin, että mukana oli muutamia ensikertalaisia. Pari latuyhdistystäkin oli mukana alueen syyskokouksessa ensimmäistä kertaa.

 

 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

Sovittiin, että Marjo Tahvanainen toimii kokouksen puheenjohtajana ja muistion kirjoittajana.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 

Esityslista oli toimitettu osallistujille etukäteen ja niitä oli jaossa myös kokouksessa. Hyväksyttiin esityslista yhdellä korjauksella. Vapepan Varsinais-Suomen maakuntatoimikunnassa edustajan kausi on kaksi vuotta 2019-2020. Esityslista korjattuna liitteenä. (Liite 1.)

 

4. Suomen Ladun ajankohtaiset asiat

 

Suomen Ladun toimiston edustaja Elli Keisteri-Sipilä esitteli Suomen Ladun ajankohtaisia asioita sekä poimintoja Suomen Ladun toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019.  Elli toimii hankesuunnittelijana ja hän vetää Luode -hanketta (Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke) Alla on joitakin poimintoja Ellin esityksestä, joka on kokonaisuudessaan liitteenä. (Liite 2.)

  

4.1. Suomen Ladun ajankohtaiset asiat

 

Ajankohtaista kuluvan syksyn aikana mm.

 

 

 • #UlkonaKuinLumiukko 2.2.-10.3.2019.

 • Nuku yö ulkona 31.8.2019

   

  Talvikiertueet  (haettava 31.10.2018 mennessä)

 

 

 

 

 • Verottajan ohjeistus vapaaehtoistoimijoiden kulujen korvaamisesta on tarkentunut.

 • Kansallinen tulorekisteri tulee voimaan 1.1.2019. Muutoksia matkakorvauksia ja palkkioita maksaville yhdistyksille. Maksutiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Verottajan sivuilla on ohjeet tulorekisterin käytöstä.

   

   

   

                                                                                                                                                                               

  5. Latualueen toiminta 2018

  Aluetoiminnan kehittäminen on yksi Suomen Ladun strategian painopisteistä. Alueyhdyshenkilö ja aluetyöryhmä yhdessä organisoivat aluetoimintaa.

  5.1. Alueen toiminta 2018

  Vuoden 2018 aikana on alueellamme ollut erilaisia tapahtumia ja tulossakin on vielä muutama. Lisäksi alueemme latuyhdistykset ovat aktiivisti osallistuneet Suomen Ladun kampanjoihin. Aluetyöryhmä on kokoontunut tänä vuonna neljä kertaa. Aluetyöryhmän jäsenet ovat tehneet ja tekevät yhdistysvierailuja oma-aloitteisesti tai kutsuttuna. Aluetyöryhmä ja työryhmän jäsenet ovat latuyhdistyksiä varten. Liitteenä tiedot alueen toiminnasta vuonna 2018. (Liite 3.)

  5.4. Aluerahan käyttö 2018

  Kun on toimintaa ja osallistujia, niin on myös kuluja.  Aluerahan käyttö liitteenä. (Liite 4.)

  6. Toimintasuunnitelma 2019

  Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa pohdittiin ryhmissä. Aluetyöryhmä oli tehnyt valmiit ehdotukset, joita ryhmissä oli tarkoitus pohtia. Ryhmät saivat myös ehdottaa jotain muuta aihetta.

  6.1. Koulutuspäivä

  Aluetyöryhmän ehdotus oli, että valitaan kaksi täysin eri tyyppistä koulutusaihetta, jotka pidetään samana päivänä, samaan aikaan ja samalla paikkakunnalla, mutta eri tilat, mahdollisesti lounas olisi yhteinen. Ehdotetut aiheet:

 

 1. Suomen Ladun järjestämä Tunteet hukassa -koulutus, joka pidetään Turussa 6.4.2019.

  Tämä koulutus on jo muutenkin kohdistettu Lounais-Suomen latualueelle.

 2. Retkeilyyn liittyvä koulutus, aiheina esim.

 

 • Rinkan pakkaaminen/keventäminen

 • Retkikeittimet ja ruokailuvälineet

 • Retkeilytoiminnan aloittaminen

 • Tai jotain muuta retkeilyyn liittyvää

   

  Ryhmätyön purku:

 • Tunteet hukassa -koulutus sai selvästi kannatusta. Toiveena esitettiin, että kurssi voisi soveltua sekä nuorille, että aikuisillekin. Kaikilla on välillä tunteet hukassa.

 

 • Ehdotettiin retkeily -aiheiseksi koulutukseksi ”Retkiruokaa luonnosta”

 • Retkeily -koulutusta ehdotettiin toteutettavaksi rastikiertona/tehtävärasteina. Rasti-ideoita: Villiyrtit, retkeilijän ensiapu, retkikeittimien uudet tuulet, älypuhelin apuna suunnistuksessa

 • Ehdotettiin myös Lapsiparkin järjestämistä koulutuspäiville.

 • Keskusteltiin vilkkaasti kahden eri aiheisen koulutuksen järjestämisestä samana päivänä ja moni koki, että voi olla hankala järjestää. Ongelmaksi koettiin myös, jos joku haluaisi osallistua molempiin koulutuksiin. Kokouksessa ehdotettiinkin kahta koulutuspäivää, toinen keväällä (Tunteet hukassa) ja toinen syksyllä (Retkiruokaa luonnosta).

 • Kuhankuonon Latu ja Polku ilmoitti halukkuuden järjestää Retkiruokaa luonnosta -kurssin. Kouluttajana Päivi Lehtonen (http://www.perinnepata.fi/) ajankohtana elokuu. Kokouksen jälkeen on tullut tieto, että Retkiruokaa luonnosta -kurssi pidetään la 31.8.

   

  Päätettiin seuraavat koulutuspäivät:

 

 1. Suomen Ladun järjestämä Tunteet hukassa -koulutus 6.4.2018, Turussa. Lisätietoa myöh.

 2. Retkiruokaa luonnosta -kurssi 31.8.2019 n. klo 9-15, Nousiaisissa. Paikka on Rantapiha, Savojärven reitin varrella, Kurjenrahkan kansallispuistossa. Päivä on Suomen luonnon päivä, joten mikä sen hienompaa kuin juhlistaa Suomen luontoa järjestämällä Retkiruokaa luonnosta -kurssi. Kurssin jälkeen ehtii vielä Nuku yö ulkona -tapahtumiin. Lisätietoa myöhemmin.

   

  6.2. Aluetapahtumat

  Aluetyöryhmä ehdotti, että järjestetään kaksi erilaista tapahtumaa eri aikoina. Ehdotukset:

 

 1. Satakunnan kansansoutu 5.-7.7.2019

 

 • 30. juhlasoutu

 • Tuttu tapahtuma, hyvät kokemukset

 • Kokemäenjoen varrella on useita latuyhdistyksiä

 • Haasteena on, miten saadaan Kokemäenjoen ulkopuoliset yhdistykset mukaan?

 • Oma vene, oma huoltoauto, ym.

   

 

 1. LoLa 30 päivässä -polkupyöräviesti

 

 • Kierretään kaikki LoLa:n latuyhdistysten kotipaikkakunnat

 • Osa matkaa mahdollisesti maastopyörillä

 • Kenenkään ei tarvitse tai ei pidäkään pyöräillä koko matkaa

 • Viestikapula kulkee, mutta ei ole pakko heti samana tai seuraavana päivänä jatkaa matkaa

 • Huoltopisteet tai huoltoauto mahdollista

 • Paikkakunnilla oma ”Ville”, videoidaan lyhyt kohde -esittely

   

 

 1. Jotain muuta, esim.

 

 • Angry Birds go Snow

 • Nuku yö ulkona

 • Polkuretki tai kansallispuistoretki

 • Tai jotain muuta

   

  Ryhmätyön purku:

 • Kansansoutua kannatettiin. Yksi ryhmä kertoi, että eivät paneutuneet kansansoutuun kovinkaan paljon, tapahtuma pyörii hyvin sellaisenaan.

 • Kansansoudussa kannattaa kysyä kaukaisimpia yhdistyksiä suoraan mukaan ja kertoa esim. vapaaehtoistyön muotoja jos ei yhdistyksestä tule soutajia

 • Vapepaa kannattaisi hyödyntää

 • Kansansoutuun pyöräillen, välillä pyöräillen ja välillä soutaen, vaihto kaverin kanssa. Samat pysähdyspaikat kuin soutajilla.

 • Lola 30 päivässä -polkupyöräviesti kiinnosti kaikkia, mutta koordinointia tarvitaan, toimikunta

  pohtimaan. Yhdistelmänä maasto-, kaupunki- ja maantieajoa

 • Ehdotettiin ajankohtaa Vapusta Juhannukseen (n. 45 päivää) Kapulan vaihto merkittävissä paikoissa. Toinen yhdistys voi tulla vaikka viestikapulaa vastaan.

 • Lähtö etelästä (Parainen), ajo kirkolta kirkolle, max. 50 km/yhdistys. Hyödynnetään olemassa olevia reitistöjä.

 • Muuta:

  Ehdotettiin resiinaretki Pori-Kankaanpää, 20 resiina, väleillä ohjelmaa, evästelyä yms.

  Kansallispuistoretken toteuttamista aluetapahtumana ei pidetty järkevänä.

   

  Päätettiin seuraavat aluetapahtumat:

 

 1. LoLa:n polkupyöräviesti, ajankohta vapusta juhannukseen. Perustetaan työryhmä suunnittelemaan toteutusta.  Vapaaehtoiset voivat heti ilmoittautua allekirjoittaneelle.

 2. Satakunnan kansansoutu 5.-7.7.2019

  LoLa:n oma vene, mahdollisuus pitää myös LoLa:n oma ”taukopiste”

   

  6.3. Alueen syyskokous 2019

  Päätettiin pitää alueen syyskokous 2019 perinteisesti kokousristeilynä laivalla.

   

  6.4. Alueen pikkujoulu

  Vuoden 2019 pikkujoulu jäi vielä sopimatta. Pikkujoulu pidetään jos ilmaantuu järjestävä yhdistys.

   

  6.5. Lounais-Suomen latualueen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

  Toimintasuunnitelma on laadittu yhteenvetona ryhmätöistä. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma liitteenä. (Liite 5.)

   

  7. Lounais-Suomen latualueen budjetti 2019

  Marjo mainitsi, että kokousristeily vie ison osan aluerahasta. Mikäli alueen syyskokous järjestettäisiin jollain toisella tapaa, niin aluerahaa jäisi enemmän muuhun toimintaan.

  Aluerahan kokonaismäärä vuodelle 2019 on 3500,00 €. Aluerahan käytöstä oli tehty budjettiehdotus, joka päätettiin hyväksyä vuoden 2019 budjetiksi. (Liite 6.)                                                    

   

  8. Valitaan vuodelle 2019 latualueen alueyhdyshenkilö

   

  Ehdotettiin, että Marjo Tahvanainen jatkaisi latualueen yhdyshenkilönä. Marjo kiitti luottamuksesta ja totesi jatkavansa mielellään yhdyshenkilönä, mutta totesi samalla, että vuosi 2019 on ehdottomasti viimeinen vuosi. Kaikkien kannalta on vaan hyvä, että tulisi uusi alueyhdyshenkilö, sillä henkilövaihdos tuo aina jotain uutta. 

  Marjon yhteystiedot ovat: Puh. 050-377 6596, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

   

    9. Valitaan Lounais-Suomen latualueen aluetyöryhmä 2019

   

  Riikka Hagman on jäänyt jo aikaisemmin pois aluetyöryhmästä ja Petri Eskola ei enää jatka aluetyöryhmässä vuonna 2019. Muut aluetyöryhmän jäsenet ovat edelleen käytettävissä. Tarja Aittalaa Raision Rinkasta ehdotettiin aluetyöryhmään ja hänet valittiin uudeksi aluetyöryhmän jäseneksi vuodelle 2019.  

   

  Aluetyöryhmä 2019: 

  Aittala Tarja (Raision Rinkka), Koivu Reija, Latunen -vastaava, Valio Seppo (Vammalan Retkeilijät), Tahvanainen Marjo, alueyhdyshenkilö ja Vuori Ilpo, Suomen Ladun hallituksen edustaja

   

  Aluetyöryhmä kokoontuu mahdollisuuksien mukaan Suomen Ladun syyspäivien yhteydessä Nuuksiossa ja viimeistään tammikuussa 2019.

 

10. Muut esille tulevat asiat